எமன்

Poet

Active Member
இவன் இவன் இவன் என்று எவன் கண்டான் ,
எமன் வந்து அழைக்கையில்!
 
Back
Top